Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge din faptul că, prin obiectivul său de reducere a disparităţilor economice şi sociale existente între diferitele regiuni ale statelor membre ale Uniunii Europene, acţionează asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum creşterea economică şi sectorul IMM, transporturile, agricultura, dezvoltarea urbană, protecţia mediului, ocuparea şi formarea profesională, educaţia.

Având în vedere complexitatea procesului de dezvoltare regională, specialiştii noştrii pot oferi expertiză în ceea ce presupune dezvoltarea unui plan integrat de măsuri economice, administrative, sociale menite să contribuie la reducerea disparităţilor intra şi interregionale.